Cyfleoedd ym Marchnadoedd Pont-y-pŵl

Fuodd arnoch chi erioed eisiau dechrau busnes? Ydych chi’n edrych at symud neu ehangu’ch busnes i Bont-y-pŵl?  Ydych chi am brofi a fydd eich nwyddau yn gwerthu?  Gallwn ddarparu lle o ansawdd uchel ar gost isel yn ein lleoliadau sefydledig poblogaidd ac amrywiol.  Mae’r gwaith adnewyddu diweddar yn golygu bod y cyfleusterau gyda’r gorau sydd ar gael!

Mae yna gyfleoedd gwych i Fasnachwyr gymryd rhan mewn digwyddiadau sydd ar y gweill.  Mae hyn yn ogystal â’n rhaglenni cymorth i fusnesau a mentrau, a marchnata proffesiynol a chyflawn, yn sicrhau bod darpariaeth dda i’n Masnachwyr.  Peidiwch ag anghofio hefyd os ydych chi’n edrych at sefydlu busnes yn Nhorfaen gallwch gymryd mantais o’r gwasanaeth Hyrwyddiad Menter cyfrinachol am ddim!

Mae gyda ni amrywiaeth o fathau o unedau ar gyfer pawb gan gynnwys

  • Stondinau Mewnol Parhaol am brisiau cystadleuol ac ar dermau hyblyg. Mae hyn yn cynnwys nifer cyfyngedig o unedau arlwyo wedi’u hawyru
  • Unedau tymor byr ‘Busnes ar Brawf’ ar dermau hyblyg iawn. Yn berffaith ar gyfer gweld a yw’r farchnad yn iawn i’ch cynnyrch neu’ch gwasanaeth.
  • Stondinau neu Fyrddau Achlysurol Unedau cyfleus y gellir eu harchebu am ddiwrnod.  Pris dyddiol cystadleuol iawn o rhwng £5 a £15 y dydd. Mae’r rhain yn ddelfrydol i bobl nad sy’n gallu ymroi i wythnos lawn, 6 diwrnod
  • Safleoedd yn y Farchnad Agored ar gael yng nghalon Pont-y-pŵl pob dydd Mercher
  • Marchnadoedd Arbenigol Rydym yn cynnal marchnadoedd hen bethau, marchnadoedd rhad a ffeiriau recordiau yn rheolaidd.  Am fwy o wybodaeth am ein digwyddiad nesaf cysylltwch â Swyddfa’r Farchnad ar 01495 742757

Rydym bob amser yn edrych at ddenu a chroesawu ystod amrywiol o fasnachwyr ac rydym wedi gweld twf mawr yn ein busnesau targed sef hen bethau, bwydydd ffres, gwasanaethau cyfleus o ansawdd a chynhyrchion amrywiol. Os ydych yn gwerthu hen bethau, neu’n gigydd, yn harddwraig neu’n siop anifeiliaid anwes, yn siop trin gwallt neu’n gwerthu llyfrau comic mae yna le i chi yn un o’n marchnadoedd.

Os oes gennych chi syniad am fusnes ac am drafod gyda ni yna cysylltwch â Rheolwr y Farchnad  ar 01495 742757

 

twitter logo @PPIndoorMarket       facebookimage PontypoolIndoorMarket