Digwyddiad Merched mewn Busnes - Archebwch Faner Sbonc

 • Gwybodaeth a Ffurflen: Bwciwch Faner Sbonc a Thocyn
  Mae nifer gyfyngedig o faneri sbonc (£36 yr un gan gynnwys TAW) – ar gael yn Nigwyddiad Menywod Torfaen mewn Busnes sy’n digwydd ar 23ain Hydref 2019 yng Ngwesty’r Parkway, Cwmbran Drive, Cwmbrân. Bydd elw o’r tocynnau yn mynd at ganolfan rhagoriaeth arbenigol newydd ar gyfer gofal y fron yn Ysbyty Ystrad Mynach (Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan);
 • Er mwyn sicrhau baner sbonc yn y digwyddiad hwn, darllenwch y wybodaeth isod, yna cwblhewch BOB adran yn y ffurflen a’i gyflwyno.
 • Bydd y digwyddiad yn agor am 4:30pm ar gyfer cofrestru ac felly bydd angen gosod baneri sbonc rhwng 3:30pm a 4:30pm ar sail y cyntaf i’r felin. Byddwn yn danfon dogfennau pwysig pellach ynglŷn â’r digwyddiad, parcio a gosod mewn e-bost yn nes at y digwyddiad.
 • Mae un lle gyda’r faner sbonc yn y digwyddiad hwn (mae hyn yn cynnwys lle yn y gweithgareddau rhwydweithio/siaradwr a the) yn cael ei gynnwys yn y gost o £36 gan gynnwys TAW ar gyfer eich baner sbonc a thocyn
 • Os yw eraill o’ch sefydliad/busnes yn mynychu bydd angen iddyn nhw gwblhau ffurflen cynrychiolydd.  Mae lleoedd yn £12 gan gynnwys TAW
 • Bydd gwiriad iechyd a diogelwch ar y baneri sbonc cyn agor y digwyddiad.
 • • Manylion cyswllt
 • Enw
 • Ydych chi angen i’r digwyddiad fod yn Gymraeg?
 • Ynglŷn â’ch busnes/sefydliad
 • Bydd y lluniau a’r ffilm a fydd yn cael eu tynnu yn y digwyddiad yma i Fenywod Torfaen mewn Busnes yn cael eu defnyddio gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen at ddibenion marchnata a chyfathrebu a gall y byddan nhw’n cael eu cyhoeddi ar wefannau sy’n cael eu rheoli gan y cyngor, cyfrifon cyfryngau cymdeithasol, deunydd printiedig a’u cylchredeg ymysg y wasg a sefydliadau eraill yn y cyfryngau ar gyfer eu cyhoeddi neu eu darlledu
 • Cadw mewn cysylltiad a gwarchod eich data
  Mae angen eich caniatâd penodol arnom ni i gadw a phrosesu eich data personol er mwyn danfon gwybodaeth a newyddion gan Economi a Mentergarwch Torfaen yn y dyfodol. Mae hyn yn cynnwys • Cynhyrchion, gwasanaethau a chyfleoedd i’ch sefydliad/busnes • Digwyddiadau busnes • gwahoddiadau i gymryd rhan mewn ymchwil yn ymwneud â busnes • Newyddion busnes wedi ei ddewis oddi wrth sefydliadau/busnesau eraill y mae modd ei rhannu
 • Mae’r cyfathrebiadau yma am ddim a byddan nhw’n cael eu danfon mewn ffurf electronig
 • Cewch gyfle bob amser i ddewis peidio â’u derbyn. Mae ein Hysbysiad Preifatrwydd ar waelod y dudalen hon.
 • Ydych chi’n rhoi caniatâd ar gyfer derbyn gwybodaeth a deunydd marchnata fel a ddisgrifir uchod? Bydd y wybodaeth yma’n cael ei danfon at eich cyfeiriad e-bost a roddir uchod
 • Ydych chi eisiau’r ohebiaeth yma yn
 • Ydych chi’n fodlon i’r data yr ydych wedi ei ddarparu gael ei ddefnyddio ar gyfer ymchwil a dadansoddiad gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen?
 • Taliad
  Gallwch dalu am eich baner sbonc a’ch tocyn trwy ein system Gwneud taliad oddi mewn i system Cyngor Torfaen. Byddwch yn derbyn dolen i’r safle Gwneud Taliad unwaith y byddwch wedi cyflwyno’ch ffurflen. Chwliwch yn Siopau i Gyd ar gyfer Baner Sbonc a thocyn Digwyddiad Menywod mewn Busnes