Digwyddiad Merched Torfaen mewn Busnes – Bwciwch Stondin

 • Ffurflen Wybodaeth a Bwcio
  Mae nifer gyfyngedig o fyrddau masnach ar gael yn nigwyddiad Menywod Torfaen mewn Busnes ar 23ain Hydref 2019 yng Ngwesty’r Parkway, Cwmbran Drive, Cwmbrân. Rydym yn chwilio am anrhegion fel stondin harddwch a chrefft ar gyfer y digwyddiad hwn. Bydd elw o’r tocynnau yn mynd at ganolfan rhagoriaeth arbenigol newydd ar gyfer gofal y fron yn Ysbyty Ystrad Mynach (Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan);
 • Er mwyn sicrhau bwrdd masnach yn y digwyddiad hwn darllenwch y wybodaeth isod, yna cwblhewch BOB adran y ffurflen a’i chyflwyno
 • Bydd y digwyddiad yn agor am 4.30pm ar gyfer cofrestru ac felly bydd angen gosod bwrddau masnach rhwng 3.30pm a 4.30pm ar sail y cyntaf i’r felin gaiff falu. Byddwn yn danfon dogfennau pwysig pellach atoch chi yn nes at y digwyddiad ynglŷn â'r digwyddiad, parcio a gosod
 • Mae un tocyn cynrychiolydd (£12 gan gynnwys TAW) yn cael ei gynnwys gyda phob taliad o £48 gan gynnwys TAW ar gyfer Bwrdd Masnach. Mae’r tocyn cynrychiolydd yn cynnwys lle yn y gweithgareddau rhwydweithio/siaradwr a the ar gyfer yr unigolyn a enwir isod
 • Os oes eraill yn mynychu o’ch sefydliad/busnes mae angen iddyn nhw gwblhau ffurflen ar-lein. Mae lleoedd yn costio £12 gan gynnwys TAW
 • Bydd gwiriad iechyd a diogelwch o bwrddau masnach cyn i’r digwyddiad agor
 • Marchnata eich busnes
  Byddwn yn ychwanegu enw eich cwmni, cyfeiriad y wefan (os oes un gennych chi) a disgrifiad byr o’ch busnes (fel sydd ar y ffurflen isod) i’r rhestr o fyrddau Masnach/Arddangos ar gyfer y digwyddiad hwn ar wefan Economi a Mentergarwch Torfaen unwaith y byddwn wedi derbyn taliad ar gyfer eich bwrdd masnach a’ch tocyn. Byddwn hefyd yn cynnwys eich busnes yn ein gweithgarwch ar gyfryngau cymdeithasol cyn y digwyddiad.
 • Manylion Cyswllt
 • Enw
 • Ydych chi angen i’r digwyddiad fod yn Gymraeg
 • Ynglŷn â’ch busnes/sefydliad
 • Bydd y lluniau a’r ffilm a fydd yn cael eu tynnu yn y digwyddiad yma i Fenywod Torfaen mewn Busnes yn cael eu defnyddio gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen at ddibenion marchnata a chyfathrebu a gall y byddan nhw’n cael eu cyhoeddi ar wefannau sy’n cael eu rheoli gan y cyngor, cyfrifon cyfryngau cymdeithasol, deunydd printiedig a’u cylchredeg ymysg y wasg a sefydliadau eraill yn y cyfryngau ar gyfer eu cyhoeddi neu eu darlledu
 • Cadw mewn cysylltiad a gwarchod eich data
  Mae angen eich caniatâd penodol arnom ni i gadw a phrosesu eich data personol er mwyn danfon gwybodaeth a newyddion gan Economi a Mentergarwch Torfaen yn y dyfodol. Mae hyn yn cynnwys • Cynhyrchion, gwasanaethau a chyfleoedd i’ch sefydliad/busnes • Digwyddiadau busnes • gwahoddiadau i gymryd rhan mewn ymchwil yn ymwneud â busnes • Newyddion busnes wedi ei ddewis oddi wrth sefydliadau/busnesau eraill y mae modd ei rhannu
 • Mae’r cyfathrebiadau yma am ddim a byddan nhw’n cael eu danfon mewn ffurf electronig.
 • Cewch gyfle bob amser i ddewis peidio â’u derbyn. Mae ein Hysbysiad Preifatrwydd ar waelod y dudalen hon.
 • Cymraeg Ydych chi’n rhoi caniatâd ar gyfer derbyn gwybodaeth a deunydd marchnata fel a ddisgrifir uchod? Bydd y wybodaeth yma’n cael ei danfon at eich cyfeiriad e-bost a roddir uchod
 • Ydych chi eisiau’r ohebiaeth yma yn
 • Ydych chi’n fodlon i’r data yr ydych wedi ei ddarparu gael ei ddefnyddio ar gyfer ymchwil a dadansoddiad gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen?
 • Taliad
  Gallwch dalu am eich bwrdd a’ch tocyn trwy ein system Gwneud Taliad oddi mewn i system Cyngor Torfaen. Byddwch yn derbyn dolen i’r safle gwneud taliad unwaith y byddwch chi wedi cyflwyno’ch ffurflen. Chwliwch am ‘Bwrdd Masnach a Thocyn digwyddiad Menywod mewn Busnes’.