Digwyddiad Merched Torfaen mewn Busnes - Bwciwch fel Cynrychiolydd

 • Ffurflen Wybodaeth a Bwcio
  Digwyddiad Menywod Torfaen mewn Busnes – Dydd Mercher 23 Hydref 2019
 • Mae lle yn y digwyddiad yma’ £12 gan gynnwys TAW. Eleni rydym yn cefnogi’r ganolfan rhagoriaeth arbenigol newydd ar gyfer gofal y fron yn Ysbyty Ystrad Mynach (Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan); bydd yr holl arian o werthiant tocynnau yn mynd at yr achos teilwng yma. Bwciwch eich lle trwy ddefnyddio’r ffurflen isod.
 • Contact Details
  Manylion Cyswllt
 • Enw
 • Ydych chi angen i’r digwyddiad fod yn Gymraeg?
 • Ynglŷn â’ch busnes/sefydliad
 • Ydych chi’n meddwl am sefydlu busnes?
 • Bydd y lluniau a’r ffilm a fydd yn cael eu tynnu yn y digwyddiad yma i Fenywod Torfaen mewn Busnes yn cael eu defnyddio gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen at ddibenion marchnata a chyfathrebu a gall y byddan nhw’n cael eu cyhoeddi ar wefannau sy’n cael eu rheoli gan y cyngor, cyfrifon cyfryngau cymdeithasol, deunydd printiedig a’u cylchredeg ymysg y wasg a sefydliadau eraill yn y cyfryngau ar gyfer eu cyhoeddi neu eu darlledu
 • Cadw mewn cysylltiad a gwarchod eich data
  Mae angen eich caniatâd penodol arnom ni i gadw a phrosesu eich data personol er mwyn danfon gwybodaeth a newyddion gan Economi a Mentergarwch Torfaen yn y dyfodol. Mae hyn yn cynnwys • Cynhyrchion, gwasanaethau a chyfleoedd i’ch sefydliad/busnes • Digwyddiadau busnes • gwahoddiadau i gymryd rhan mewn ymchwil yn ymwneud â busnes • Newyddion busnes wedi ei ddewis oddi wrth sefydliadau/busnesau eraill y mae modd ei rhannu
 • Mae’r cyfathrebiadau yma am ddim a byddan nhw’n cael eu danfon mewn ffurf electronig.
 • Cewch gyfle bob amser i ddewis peidio â’u derbyn. Mae ein Hysbysiad Preifatrwydd ar waelod y dudalen hon.
 • Ydych chi’n rhoi caniatâd ar gyfer derbyn gwybodaeth a deunydd marchnata fel a ddisgrifir uchod? Bydd y wybodaeth yma’n cael ei danfon at eich cyfeiriad e-bost a roddir uchod
 • Ydych chi eisiau’r ohebiaeth yma yn
 • Ydych chi’n fodlon i’r data yr ydych wedi ei ddarparu gael ei ddefnyddio ar gyfer ymchwil a dadansoddiad gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen?
 • Taliad
  Gallwch dalu am eich tocyn trwy ein system Gwneud Taliad ar wefan Cyngor Torfaen. Byddwch yn derbyn dolen i’r safle Gwneud Taliad unwaith y byddwch wedi cyflwyno’ch ffurflen Chwliwch yn Siopau i Gyd o dan 'Busnes ac Economi' ar gyfer Prynu tocyn i Ddigwyddiad Menywod mewn Busnes