Gwirfoddolwyr Amgylcheddol STBB

Mae Gwirfoddolwyr Amgylcheddol Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon yn cynnal cyfres reolaidd o weithgareddau ar y dirwedd, ac mae croeso cynnes i aelodau newydd ymuno ar unrhyw adeg. Mae croeso i chi gysylltu â’r grŵp ar bwheg@hotmail.co.uk os hoffech chi ddod i weithgaredd blasu neu ymuno â’r grŵp, neu am fwy o wybodaeth ar y grŵp rhowch glic ar y dudalen Facebook neu www.visitblaenavon.co.uk