Enex TestLabs

Enex TestLab yn agor safle yng Nghymru i dargedu  marchnadoedd y Deyrnas Unedig ac Ewrop

Fe fydd labordy profi TG masnachol, annibynnol sydd ag enw rhyngwladol ac sydd â’i bencadlys yn Awstralia, yn agor cyfleuster newydd yng Nghymru i arwain ei ymgyrch i ehangu i mewn i farchnadoedd y Deyrnas Unedig ac Ewrop.

I ddechrau, fe fydd Enex TestLab yn gweithredu o Ganolfan Arloesi Busnes Springboard – Cymru, ble bydd yn creu chwech ar hugain o swyddi medrus iawn dros y tair blynedd nesaf.

Mae gan Enex weithrediadau yn Melbourne, Sydney, Canberra a Shanghai, ac fe fydd yn rheoli ei gynlluniau i ehangu i mewn i Ewrop yn gyfan gwbl o’i safle yng Nghymru.

Mae Enex yn profi unrhyw gynnyrch neu wasanaeth TG sy’n defnyddio sglodyn silicon i’w alluogi i weithio, ac yn eu hadolygu a’u gwerthuso, a hynny’n annibynnol.

Mae eu gwasanaethau profi systemau, meddalwedd a chaledwedd TGCh yn cynnwys profi cynnyrch, cymharu cynnyrch, gwerthuso a meincnodi, a chyngor a chymorth i ddatblygu technoleg.

Caiff ei ddefnyddio gan gwmnïau sy’n datblygu cynnyrch newydd, yn ogystal â phrynwyr potensial y cynnyrch hynny, sydd eisiau sicrwydd bod y cynnyrch neu’r gwasanaeth yn gwneud yr hyn y mae’n ei honni.

Gall ei wasanaethau amrywio o feincnodi cyflymder gweithredu prosesyddion i brofi meddalwedd ar gyfer gêm gyfrifiadurol newydd ar gyfer y farchnad defnyddwyr.

Gweithiodd Busnes Rhyngwladol Cymru yn agos gydag Enex yn Awstralia i helpu hwyluso’i gynlluniau i ehangu, a gefnogwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru trwy’r Gronfa Fuddsoddi Sengl.

Croesawyd y buddsoddiad gan Ieuan Wyn Jones, Y Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth.

Meddai, “Enex yw’r cwmni arweiniol yn ei sector yn Awstralia ac mae wedi ennill enw rhyngwladol am ei arbenigedd, gan weithio gyda llywodraethau cenedlaethol ac arweiniwyr brand cenedlaethol yn y sector preifat”.

“Mae penderfyniad y cwmni i leoli ei unig gyfleuster Ewropeaidd yng Nghwmbrân yn newyddion rhagorol a fydd yn helpu atgyfnerthu safle Cymru fel canolfan bwysig ar gyfer y sector hwn. Fe fydd ei fuddsoddiad yn creu nifer o swyddi medrus iawn â sylfaen gwybodaeth, gyda photensial gwirioneddol i ehangu ymhellach”.

Mae Enex wedi gwneud gwaith profi ar gyfer rhai o brif gwmnîau TG y byd yn ystod cam datblygu cynnyrch a gwasanaethau newydd, gan arbed miliynau o ddoleri iddynt yn y broses. Mae prif frandiau TG’r byd hefyd yn comisiynu Enex yn rheolaidd i gymharu cynnyrch ar eu cyfer.

Fe fydd Enex yn datblygu cyfres o gynnyrch profi arloesol, newydd, yng Nghymru ac mae’n ymuno â nifer fechan o labordai yn y Deyrnas Unedig sydd â’r gallu i gyflawni amrediad mor gynhwysfawr o waith profi.

Dywedodd Malcolm Higgins, rheolwr busnes yn y Deyrnas Unedig ac Ewrop, fod Enex TestLab, a sefydlwyd ym 1989 fel cangen a sbardunwyd gan Brifysgol RMIT, Melbourne, wedi tyfu yn gyfleuster profi masnachol heb ei ail yn unrhyw le yn y byd. Meddai “Rydyn ni’n darparu gwasanaeth amhrisiadwy ar gyfer y diwydiant, ac mae gennym sylfaen cleientiaid o bedwar ban byd. Mae’r gwasanaethau profi a riportio gwyddonol ac annibynnol yr ydym yn eu darparu yn gostwng y risg i’n cleientiaid yn sylweddol, ac yn uchafu dychweliad ar fuddsoddiad wrth ymchwilio i gynnyrch technoleg, eu datblygu, eu marchnata neu eu cyflwyno”.

“Mae’r Deyrnas Unedig ac Ewrop yn cynnig cyfleoedd busnes newydd a sylweddol i ni, ac mae ein penderfyniad i symud i Gymru yn clymu gyda’n strategaeth i ehangu ein swyddfeydd gwerthiant a’n labordai, mewn lleoliadau byd-eang strategol”.

Mae cymorth Llywodraeth y Cynulliad wedi bod yn hynod o ddefnyddiol, ac edrychwn ymlaen at dyfu’n busnes yma.

Mae gan yr ardal glwstwr da o fudiadau sy’n gysylltiedig â thechnoleg, gan gynnwys Prifysgol Caerdydd, campws TG Prifysgol Morgannwg a Phrifysgol Casnewydd, sy’n rhagorol at ddibenion recriwtio ac yn cynnig y potensial i gyflawni ymchwil ar y cyd yn y dyfodol.