Dod o hyd Busnesau Lleol

Uned 14, Ystâd Ddiwydiannol y Meysydd Polo

Mae’r uned yn cynnwys uned ddiwydiannol ar wahân o wneuthuriad ffrâm ddur gyda tho ar oleddf a gweddluniau agored. Mae gan yr eiddo swyddfeydd wedi eu hadnewyddu a chyfleusterau cegin a thoiled.

Mae’r eiddo ar Ystâd Ddiwydiannol sefydledig y Meysydd Polo, tua 1 filltir o Bont-y-pŵl a thua 3 milltir i’r gogledd o ganol tref Cwmbrân.  Gellir cyrraedd yr eiddo o ffordd ddeuol yr A4042, sydd yn ei thro yn cysylltu â thraffordd yr M4 i’r de.

Cyfeiriad:

Y Dafarn Newydd, Pont-y-pŵl, Torfaen

Lleoliad

Pontypool

Property Type

Industrial

Dosbarth

B2

Maint (metr sgwâr)

1401

Maint (troedfedd sgwâr)

15083

Argaeledd

To Let

Daliadaeth

Leasehold

Rhent (y mis)

£3333

I gael manylion pellach cysylltwch a

Asiant

Brinsons Chartered Surveyors

Cyfeiriad:

Eastgate, Stryd y Farchnad, Caerffili, CF83 1NX

E-bost cyswllt

Ffon:

02920 867711