Dod o hyd Busnesau Lleol

Caffi i'w rentu

Caffi prysur i’w rentu yn nhref Treftadaeth Blaenafon.  Rhaid i ymgeiswyr fod o ddifri gyda phrofiad o weithio mewn caffi a gwybodaeth fusnes.

  • Angen bond o £1000
  • Lleolir yn ganolog
  • Newydd ei addurno

Cyfeiriad:

96 Broad Street Blaenafon

Lleoliad

Blaenavon

Property Type

Retail

Dosbarth

Unknown

Argaeledd

To Let

Daliadaeth

Leasehold

I gael manylion pellach cysylltwch a

Asiant

Foy Williams Estate Agents

Cyfeiriad:

17 Nevill St, Y Fenni, Sir Fynwy NP7 5AA

E-bost cyswllt

Ffon:

01873 855503