Dod o hyd Busnesau Lleol

Celtic Spirits

Mae’r cyfle gwych yma am fuddsoddiad yn cynnwys swyddfeydd, unedau cynhyrchu ysgafn a storio ar safle sydd wedi ei diogelu’n dda gyda ffens diogelwch a gatiau dwbl yn diogelu’r iard frics. Mae yna 3 adeilad ar y safle.  Mae’r mwyaf deheuol yn adeilad gymharol fodern ar gyfer swyddfeydd a storio. Mae hon wedi ei hadeiladu â waliau bric/blociau â rendrad o dan do llechi ar oleddf a chyda ffenestri UPVC. Yn fewnol ar y llawr gwaelod mae yna gyntedd, derbynfa a storfa gyda mynediad trwy gaead rholer i’r heol ac i’r iard.  Mae uchder y bondo yn ardal y storfa tua 3.1m.

Cyfeiriad:

Ffordd yr Odyn Galch, Pontnewynydd Torfaen NP4 6TF

Lleoliad

Pontypool

Property Type

Investment Property

Dosbarth

B1

Argaeledd

For Sale

Daliadaeth

Freehold

Pris Rhydd-ddaliad

£175000

I gael manylion pellach cysylltwch a

Asiant

Hutchings Thomas, Syrfewyr Siartredig

Cyfeiriad:

The Estates Office, 25-26 Gold Tops Casnewydd NP20 4PG

Ffon:

01633 214 444