Dod o hyd Busnesau Lleol

Lôn y Capel

Adeilad mawr, siâp gweddol rheolaidd y mae modd ei gyrraedd o Lôn y Capel. Mae nifer o adeiladau y mae’r rhan fwyaf ohonyn nhw’n adfeilion ar y safle.

Pris ar Gais

 

Cyfeiriad:

Cwmbrân Torfaen

Lleoliad

Cwmbran

Property Type

Industrial

Dosbarth

Unknown

Maint (erwau)

2.75

Argaeledd

For Sale

Daliadaeth

Freehold

I gael manylion pellach cysylltwch a

Asiant

Hutchings Thomas, Syrfewyr Siartredig

Cyfeiriad:

The Estates Office, 25-26 Gold Tops Casnewydd NP20 4PG

Ffon:

01633 214 444