Dod o hyd Busnesau Lleol

Swyddfeydd Llawr Cyntaf, Blaenafon

Mae’r adeilad yn cynnwys swyddfeydd ar y llawr cyntaf sydd newydd gael eu hadnewyddu gyda system mynediad trwy ddrws ddiogelwch, ffenestri UPVC, plaster a phaent ar y waliau, cwndidau ar y perimedr, golau stribed, cymysgedd o wres canolog nwy a gwresogyddion trydan ar y waliau.  

Mae gan bob uned o swyddfeydd ei chegin ei hun.

Mae yna doiledau cyffredin i ddynion a menywod ynghyd â lifft a thoiled i’r anabl.

Gellir gosod yr unedau un unigol, neu yn eu cyfanrwydd neu mewn gwahanol gyfuniadau.

Uned 1 79.54 m sgwâr / 856 t sgwâr
Uned 2 78.54 m sgwâr / 845 t sgwâr
Uned 3 68.61 m sgwâr / 737 t sgwâr
Uned 4 62.97 m sgwâr / 678 t sgwâr

 

Cyfeiriad:

Church View, Ivor Street, Blaenafon, Torfaen

Lleoliad

Blaenavon

Property Type

Office

Dosbarth

B1

Maint (metr sgwâr)

80

Maint (troedfedd sgwâr)

856

Argaeledd

To Let

Daliadaeth

Leasehold

Rhent (y flwyddyn)

£5136

I gael manylion pellach cysylltwch a

Asiant

Hutchings Thomas, Syrfewyr Siartredig

Cyfeiriad:

The Estates Office, 25-26 Gold Tops Casnewydd NP20 4PG

Ffon:

01633 214 444