Dod o hyd Busnesau Lleol

Heol y Plas

Ystafelloedd wedi eu hadnewyddu ar gael  Lleoedd ar gael o 3,216 t sgwâr (298.7m²) – 20,851 t sgwâr (1,937.05 m²)  Parcio ar y safle ar gyfer tua 36 o gerbydau  Gwres canolog nwy

Ar gael yn syth

Cyfeiriad:

Cwmbrân Torfaen

Lleoliad

Cwmbran

Property Type

Office

Dosbarth

B1

Maint (metr sgwâr)

1938

Maint (troedfedd sgwâr)

20851

Argaeledd

To Let

Daliadaeth

Leasehold

I gael manylion pellach cysylltwch a

Asiant

Hutchings Thomas, Syrfewyr Siartredig

Cyfeiriad:

The Estates Office, 25-26 Gold Tops Casnewydd NP20 4PG

Ffon:

01633 214 444