Dod o hyd Busnesau Lleol

Swît 11, Llawr Isaf, Raglan House

Mae Raglan House yn adeilad o swyddfeydd dros ddau lawr ac sydd â thu blaen sylweddol ym Mharc Busnes Llantarnam.

Gellir cyrraedd Parc Busnes Llantarnam ar y A4042 ac mae’r Parc dim ond 3 milltir i’r gogledd o gyffyrdd 26, 25 a 25A traffordd yr M4.

Mae gan Raglan House ddigon o le parcio preifat mewn amgylchedd wedi’i dirlunio a'i gynnal a'i gadw'n dda.

Mae’r swyddfeydd sydd ar gael yn cynnig manyleb dda gyda phob cyfres o swyddfeydd ag aerdymheru a system gwresogi ac mae yno ystafell gyfarfod gymunedol (heb ragor o gost) a chegin.

Cyfeiriad:

Parc Llantarman, Cwmbrân, Torfaen NP44 3AB

Lleoliad

Cwmbran

Cyfeirnod Grid

ST 30239 93015

Property Type

Office

Dosbarth

Unknown

Maint (metr sgwâr)

46

Maint (troedfedd sgwâr)

500

Argaeledd

To Let

Daliadaeth

Leasehold

I gael manylion pellach cysylltwch a

Asiant

Hutchings Thomas, Syrfewyr Siartredig

Cyfeiriad:

The Estates Office, 25-26 Gold Tops Casnewydd NP20 4PG

Ffon:

01633 214 444