Dod o hyd Busnesau Lleol

Uned 21 Stad Ddiwydiannol De Pont-y-pŵl

Mae’r eiddo dan sylw wedi ei leoli ar Stad Ddiwydiannol De Pont-y-pŵl yn ardal Y Dafarn Newydd ym Mhont-y-pŵl.

Mae’r eiddo dan sylw yn cynnwys adeilad diwydiannol ar ffurf teras wedi ei adeiladu â ffrâm ddur dan orchudd cladin. 

Mae yna faes parcio concrid o flaen yr eiddo sy’n caniatáu lle i barcio.

Y tu mewn, mae gan yr uned lawr concrid, golau stribed, cegin, tŷ bach a lledlawr (mezzanine).

Mae gan yr eiddo gyflenwad trydan a dŵr.

Cyfeiriad:

Ffordd Panteg Y Dafarn Newydd Pont-y-pŵl Torfaen NP4 0LS

Lleoliad

Pontypool

Property Type

Industrial

Dosbarth

B1

Maint (metr sgwâr)

104

Maint (troedfedd sgwâr)

1120

Argaeledd

To Let

Daliadaeth

Leasehold

Rhent (y flwyddyn)

£5900

I gael manylion pellach cysylltwch a

Asiant

Hutchings Thomas, Syrfewyr Siartredig

Cyfeiriad:

The Estates Office, 25-26 Gold Tops Casnewydd NP20 4PG

Ffon:

01633 214 444