Dod o hyd Busnesau Lleol

Uned 3 Parc Diwydiannol Towngate

Mae Uned 3 yn uned fodern ar ddiwedd teras o wneuthuriad ffrâm ddur gyda gweddlun is o waith briciau/blociau ceudod sydd chaenen insiwleiddio dur i’r gweddluniau uwch a goleuadau tryleu ar y to.

Mae’r adeilad ar Barc Diwydiannol Towngate, datblygiad diwydiannol modern ger Ffordd Tŷ Coch yn agos i ganol tref Cwmbrân.

Mae cysylltiadau ffordd ar hyd yr A4042 sy’n rhoi mynediad i’r M4 a Chasnewydd i’r de. 

Cyfeiriad:

Ffordd Tŷ Coch, Cwmbrân, Torfaen

Lleoliad

Cwmbran

Property Type

Industrial

Dosbarth

B2

Maint (metr sgwâr)

322

Maint (troedfedd sgwâr)

3469

Argaeledd

To Let

Daliadaeth

Leasehold

Rhent (y flwyddyn)

£20000

I gael manylion pellach cysylltwch a

Asiant

Hutchings Thomas, Syrfewyr Siartredig

Cyfeiriad:

The Estates Office, 25-26 Gold Tops Casnewydd NP20 4PG

Ffon:

01633 214 444