Dod o hyd Busnesau Lleol

Uned 5 Ystâd Ddiwydiannol Court Road

Mae’r eiddo’n cynnwys uned ar ben teras sydd newydd gael ei hadnewyddu gyda pharcio a’r posibilrwydd o ehangu’r parcio wrth ochr yr uned. I’r tu fewn mae gan yr uned ffenestri gwydr dwbl, llawr concrit sy newydd ei osod a’i beintio, gofod swyddfa gyda goleuadau stribed, cegin fodern a thoiledau newydd.  Uchder y drws caead rholer yw 3.62m wrth 3.72m o led a’r uchder hansiad yw 3.65m. Mae gan yr uned hefyd fan storio ar ledlawr.  Mae tystysgrif trydan llawn ar gael.

Cyfeiriad:

Cwmbrân Torfaen

Lleoliad

Cwmbran

Property Type

Industrial

Dosbarth

Unknown

Maint (metr sgwâr)

282

Maint (troedfedd sgwâr)

3033

Argaeledd

To Let

Daliadaeth

Leasehold

Rhent (y flwyddyn)

£15000

I gael manylion pellach cysylltwch a