Dod o hyd Busnesau Lleol

Uned K Ystâd Ddiwydiannol Springvale

Mae’r eiddo o dan sylw ar Ystâd Ddiwydiannol Springvale sydd yn agos at Cwmbran Drive heb fod llawer o bellter o’r A4042 gyda mynediad trwy’r ffordd ddeuol at yr M4 sydd 4 milltir i’r De.

Mae gan yr uned iard ac mae mynediad i’r eiddo trwy ddau ddrws caead rholer  (3.9m o led, 4.2m o uchder).  I’r tu fewn rhennir yr eiddo’n ddwy ran ar wahân ond sy’n cysylltu. Mae yno hefyd fan swyddfa gyda chyfleusterau toiled a chegin ar wahân.  Rydym yn deall fod gan yr eiddo gysylltiad trydan a gwastraff

Cyfeiriad:

Springvale Cwmbrân Torfaen

Lleoliad

Cwmbran

Property Type

Industrial

Dosbarth

Unknown

Maint (metr sgwâr)

573

Maint (troedfedd sgwâr)

6166

Argaeledd

For Sale

Daliadaeth

Freehold

Pris Rhydd-ddaliad

£475000

I gael manylion pellach cysylltwch a

Asiant

Hutchings Thomas, Syrfewyr Siartredig

Cyfeiriad:

The Estates Office, 25-26 Gold Tops Casnewydd NP20 4PG

Ffon:

01633 214 444