Dod o hyd Busnesau Lleol

Unedau 85 - 92, Ystâd Ddiwydiannol Springvale

Mae’r adeiladau yma ar Ystâd Ddiwydiannol Springvale sydd oddi ar Ffordd Cwmbrân ychydig bellter o’r A4042 gyda mynediad trwy ffordd ddeuol at yr M4 sydd 4 milltir i’r De.

Mae’r unedau mewn dau deras o 4 uned yw wynebu man parcio canolog.  Mae’r adeiladau o wneuthuriad ffrâm ddur gyda gweddluniau o waith bric â chaenen allanol o fetel,, drysau UPVC yn ogystal â mynediad trwy ddrws rholer.

Mae gan yr unedau i gyd y prif wasanaethau gan gynnwys nwy.

Cyfeiriad:

Springvale, Cwmbrân Torfaen

Lleoliad

Cwmbran

Property Type

Industrial

Dosbarth

B1

Maint (metr sgwâr)

269

Maint (troedfedd sgwâr)

2890

Argaeledd

To Let

Daliadaeth

Leasehold

Rhent (y flwyddyn)

£15000

I gael manylion pellach cysylltwch a

Asiant

Hutchings Thomas, Syrfewyr Siartredig

Cyfeiriad:

The Estates Office, 25-26 Gold Tops Casnewydd NP20 4PG

Ffon:

01633 214 444