Dod o hyd Busnesau Lleol

Uned Manwerthu Tŷ Pearl Assurance

Mae’r eiddo o dan sylw yn cynnwys uned manwerthu ar y llawr gwaelod ac islawr mewn adeilad manwerthu a swyddfa 4 llawr amlwg o wneuthuriad traddodiadol o dan do gwastad.

Mae cysylltiadau ffordd yn dda at yr A4042 sy’n rhoi mynediad i’r M4 ac i Gwmbrân a Chasnewydd.

Cyfeiriad:

Hanbury Road, Pont-y-pŵl, Torfaen NP4 6LY

Lleoliad

Pontypool

Property Type

Office

Dosbarth

A1

Maint (metr sgwâr)

205.71

Maint (troedfedd sgwâr)

2214

Argaeledd

To Let

Daliadaeth

Leasehold

Rhent (y flwyddyn)

£6000

I gael manylion pellach cysylltwch a

Asiant

Linnells, Syrfewyr Siartredig

Cyfeiriad:

Lansdowne House, 17 Gold Tops, Casnewydd, NP20 4PH

E-bost cyswllt

Ffon:

01633 212266