Dod o hyd Busnesau Lleol

Uned 2 Brecon Court

Mae’r eiddo’n cynnwys adeilad swyddfa fodern 2 lawr o wneuthuriad ffrâm ddur o dan do ar oleddf. Mae yna ffenestri a drysau gwydr dwbl. I’r tu mewn, mae gan yr eiddo ofod swyddfa cynllun agored gyda chyfleusterau toiled a chegin ynghyd â lifft.

Mae Parc Llantarnam tua 3.2 cilomedr (2 filltir) i’r de o ganol tref Cwmbrân a 4.8 cilomedr (3 milltir) i’r gogledd o Gyffordd 26 traffordd yr M4.

Cyfeiriad:

Parc Llantarnam Cwmbrân Torfaen NP44 3AB

Lleoliad

Cwmbran

Property Type

Office

Dosbarth

Unknown

Maint (metr sgwâr)

212.7

Maint (troedfedd sgwâr)

2289

Argaeledd

To Let

Daliadaeth

Leasehold

Rhent (y flwyddyn)

£22890

I gael manylion pellach cysylltwch a

Asiant

Linnells, Syrfewyr Siartredig

Cyfeiriad:

Lansdowne House, 17 Gold Tops, Casnewydd, NP20 4PH

E-bost cyswllt

Ffon:

01633 212266