Dod o hyd Busnesau Lleol

Uned 21 Ystâd Ddiwydiannol Forgehammer

Mae’r eiddo’n cynnwys uned ddiwydiannol / masnachu yng nghanol teras o wneuthuriad ffrâm ddur o dan do ar oleddf.  Mae mynediad i gerbydau trwy ddrws caead rholer yn y blaenlun.

Mae’r eiddo ar Ystâd Ddiwydiannol Forgehammer, lleoliad diwydiannol a masnach sefydledig yn agos at ganol tref Cwmbrân a ffordd yr A4051.

Cyfeiriad:

Forgehammer, Cwmbrân, Torfaen, NP44 3AA

Lleoliad

Cwmbran

Property Type

Industrial

Dosbarth

Unknown

Maint (metr sgwâr)

398.54

Maint (troedfedd sgwâr)

4290

Argaeledd

To Let

Daliadaeth

Leasehold

Rhent (y flwyddyn)

£13000

I gael manylion pellach cysylltwch a

Asiant

Linnells, Syrfewyr Siartredig

Cyfeiriad:

Lansdowne House, 17 Gold Tops, Casnewydd, NP20 4PH

E-bost cyswllt

Ffon:

01633 212266