Dod o hyd Busnesau Lleol

Uned 3 Brecon Court

Lleoliad

Blaenavon

Property Type

Incubation

Dosbarth

A1

Argaeledd

For Sale

Daliadaeth

Freehold

I gael manylion pellach cysylltwch a

Asiant

Linnells, Syrfewyr Siartredig

Cyfeiriad:

Lansdowne House, 17 Gold Tops, Casnewydd, NP20 4PH

E-bost cyswllt

Ffon:

01633 212266