Dod o hyd Busnesau Lleol

Uned 3 Lakeside Court

Datblygiad newydd o swyddfeydd o ansawdd uchel ar Ffordd Parc Llantarnam, Parc Llantarnam, Cwmbrân yw Lakeside Court. Mae’r datblygiad tua 3 milltir i’r gogledd o gyffyrdd 26 a 25A traffordd yr M4, sy’n rhoi cyswllt cyfleus i’r M4 a Chasnewydd (5 milltir) a Chaerdydd (15 milltir.)

Mae Lakeside Court yn cynnwys teras o 5 adeilad, dau lawr, hunangynhaliol gyda pharcio cysegredig ar y safle. Mae pob swyddfa’n cynnwys platiau cynllun agored i roi’r hyblygrwydd mwyaf posibl i ddeiliaid i osod eu dyluniad mewnol eu hunain.

 

Cyfeiriad:

Parc Llantarnam, Llantarnam, Cwmbrân, Torfaen NP44 3GA

Lleoliad

Cwmbran

Property Type

Office

Dosbarth

B1

Maint (metr sgwâr)

197.5

Maint (troedfedd sgwâr)

2125

Argaeledd

To Let

Daliadaeth

Leasehold

I gael manylion pellach cysylltwch a

Asiant

Linnells, Syrfewyr Siartredig

Cyfeiriad:

Lansdowne House, 17 Gold Tops, Casnewydd, NP20 4PH

E-bost cyswllt

Ffon:

01633 212266