Dod o hyd Busnesau Lleol

Uned 60 Ystâd Ddiwydiannol Springvale

Mae’r eiddo’n cynnwys safle cynllun agored ar gyfer cynhyrchu/warws gyda lle i lwytho i’r tu blaen fel rhan o gyfleuster mwy. Mae’r safle cyfan wedi ei diogelu â gatiau a system intercom

Mae’r eiddo mewn adeilad mwy sy’n cael ei ddefnyddio gan Recresco Ltd ac mae ar ymyl gogleddol Ystâd Ddiwydiannol Springvale gyda mynediad o heol yr ystâd. Mae Ystâd Ddiwydiannol Springvale yn agos at ganol tref Cwmbrân a thua 6.4 cilomedr (4 milltir) o draffordd yr M4.

Cyfeiriad:

Springvale Cwmbrân Torfaen NP44 5BE

Lleoliad

Cwmbran

Property Type

Industrial

Dosbarth

Unknown

Argaeledd

To Let

Daliadaeth

Leasehold

I gael manylion pellach cysylltwch a

Asiant

Linnells, Syrfewyr Siartredig

Cyfeiriad:

Lansdowne House, 17 Gold Tops, Casnewydd, NP20 4PH

E-bost cyswllt

Ffon:

01633 212266