Dod o hyd Busnesau Lleol

Swyddfa i'w Gosod

Mae’r eiddo’n cynnig adeilad swyddfa un llawr, ar wahân mewn tiroedd eang a chyda pharcio. I’r tu mewn mae yna gymysgedd o swyddfeydd cynllun agored a chellog.

Mae Cwmbrân yn dref brysur yn Ne Ddwyrain Cymru, tua 5 milltir o Gasnewydd a 18 milltir o Gaerdydd. Mae gan y dref boblogaeth o tua 50,000 ac mae’r cysylltiadau trwy ffyrdd yn dda gan ei bod 4 milltir o gyffordd 26 yr M4. Mae gan y dref gysylltiadau da trwy’r rheilffordd hefyd ac mae’r orsaf drenau o fewn cyrraedd i’r dref ar droed.

 

Cyfeiriad:

Beacon House, William Brown Close, Cwmbrân, NP44 3AB

Lleoliad

Cwmbran

Property Type

Office

Dosbarth

Unknown

Maint (metr sgwâr)

10328

Maint (troedfedd sgwâr)

11133

Argaeledd

To Let

Daliadaeth

Leasehold

I gael manylion pellach cysylltwch a

Asiant

M4 Property Consultants

Cyfeiriad:

Merlin House, Parc Busnes Langstone, Casnewydd, NP18 2HJ

E-bost cyswllt

Ffon:

01633 740740