Dod o hyd Busnesau Lleol

Siop i'w rhentu, Canol Tref Pont-y-pŵl

Eiddo Masnachol yng nghanol tref Pont-y-pŵl gyda pharcio am ddim ychydig funudau i ffwrdd. Delfrydol ar gyfer nifer o fusnesau.

Mae’r siop wedi bod yn gweithredu fel Siop Trin Gwallt ac mae’r busnes yn symud at eiddo mwy.  Ffenestr fawr i du blaen y siop.  Oddi ar y brif fan trin gwallt mae yna storfa /ystafell stoc gyda chegin i’r staff a thoiled

Cyfeiriad:

6 Clarence Street, Pont-y-pŵl, Torfaen, NP4 6LG

Lleoliad

Pontypool

Property Type

Incubation

Dosbarth

A1

Argaeledd

To Let

Daliadaeth

Leasehold

Rhent (y mis)

£350

I gael manylion pellach cysylltwch a

Asiant

Davis & Sons

Cyfeiriad:

20 Cambrian Road, Casnewydd, NP20 4AB

E-bost cyswllt

Ffon:

01633 243515