Dod o hyd Busnesau Lleol

Swît 8 Canolfan Fusnes y Dafarn Newydd

Swyddfeydd ar y llawr cyntaf yng Nghanolfan Fusnes Y Dafarn Newydd, mannau cymunedol, mae’r rhent yn cynnwys tâl gwasanaeth

Cyfeiriad:

Ffordd Panteg, Y Dafarn Newydd, Pont-y-pŵl, Torfaen NP4 0LS

Lleoliad

Pontypool

Property Type

Office

Dosbarth

B1

Maint (metr sgwâr)

27.4

Maint (troedfedd sgwâr)

295

Argaeledd

To Let

Daliadaeth

Leasehold

Rhent (y mis)

£276

Rhent (y flwyddyn)

£3300

I gael manylion pellach cysylltwch a

Asiant

Rheolaeth Asedau

Cyfeiriad:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, Y Ganolfan Ddinesig, Glantorvaen Road, Pont-y-pŵl, Torfaen

Ffon:

01495 742902

Gwefan: