Dod o hyd Busnesau Lleol

Canolfan Arloesi Busnes Springboard ~ Cymru

Springboard Innovation Centre

Unedau Deori ar gyfer busnesau gwyddoniaeth a thechnoleg ifanc, sy’n cynnig ystafelloedd swyddfa fodern hyblyg gyda mynediad uniongyrchol i ystod o wasanaethau cymorth busnes arbenigol.

Mae gan Ganolfan Arloesi Busnes Springboard ~ Cymru 33 o ystafelloedd deori sy'n amrywio o ran maint o 20 metr sgwâr ( 210 troedfedd sgwâr ) i 105 metr sgwâr ( 1,126 troedfedd sgwâr ). Mae gan bob ystafell fynediad y gellir ei gloi, ffenestri gwydr dwbl, goleuadau sensro, gwres canolog, larwm diogelwch a charpedi gosod. Mae'r ystafelloedd busnes yn cael eu cynnig ar gytundeb tenantiaeth 12 mis sy’n ymgorffori termau hawdd i mewn, hawdd allan.

Mae'r cyfleuster E-Pod yn rhoi gweithfan bwrpasol mewn amgylchedd swyddfa a rennir i unigolion. Mae pob gweithfan yn cynnwys cwpwrdd y gellir ei gloi, llinell ffôn, set llaw ffôn a chysylltiad band eang. Mae’r cyfleusterau E-Pod yn cael eu cynnig ar gytundeb trwydded 12 mis ac yn ymgorffori termau hawdd i mewn, hawdd allan.

Cyfeiriad:

Parc Llantarnam, Cwmbrân, NP44 3AW

Lleoliad

Cwmbran

Property Type

Office

Dosbarth

A1

Maint (metr sgwâr)

105

Argaeledd

To Let

Daliadaeth

Freehold

I gael manylion pellach cysylltwch a

Asiant

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Cyfeiriad:

Canolfan Arloesi Busnes Springboard ~ Cymru, Parc Llantarnam, Cwmbrân

Ffon:

01633 647800

Asiant

Torfaen County Borough Council

Cyfeiriad:

Springboard Business Innovation Centre ~ Wales, Llantarnam Park, Cwmbran.

Ffon:

01633 647800

Gwefan: