Dod o hyd Busnesau Lleol

Chwilio Eiddo

Heol y Plas

Cyfeiriad:

Cwmbrân Torfaen

Math o eiddo:

Office

Argaeledd:

To Let

Maint (metr sgwâr):

1938

Hillside Stores

Cyfeiriad:

Lôn y Bryn, Blaendare, Pont-y-pŵl NP4 5SF

Math o eiddo:

Retail

Argaeledd:

For Sale

Iard C2 Parc Busnes Avondale

Cyfeiriad:

Cwmbrân Torfaen NP44 1XE

Math o eiddo:

Industrial

Argaeledd:

To Let

Maint (erwau):

0.2

Lakeside

Cyfeiriad:

Parc Llantarnam, Cwmbrân, Torfaen, NP44 3XS

Math o eiddo:

Office

Argaeledd:

To Let

Lakeside Close

Cyfeiriad:

Parc Diwydiannol Llantarnam, Cwmbrân Torfaen

Math o eiddo:

Land

Argaeledd:

For Sale

Maint (erwau):

1.44

Lôn y Capel

Lôn y Capel

Cyfeiriad:

Cwmbrân Torfaen

Math o eiddo:

Industrial

Argaeledd:

For Sale

Maint (erwau):

2.75

Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl

Cyfeiriad:

Stryd y Farchnad, Pont-y-pŵl, Torfaen

Math o eiddo:

Retail

Argaeledd:

To Let

Parc Busnes ARD

Cyfeiriad:

Ystâd Ddiwydiannol y Meysydd, Pont-y-pŵl, Torfaen, NP4 0SW

Math o eiddo:

Industrial

Argaeledd:

To Let

Pearl Assurance House

Cyfeiriad:

Heol Hanbury Pont-y-pŵl Torfaen NP4 6LY

Math o eiddo:

Office

Argaeledd:

For Sale

Rhan o Uned 1 Lakeside House

Cyfeiriad:

Parc Llantarnam, Cwmbrân, Torfaen NP44 3HD

Math o eiddo:

Industrial

Argaeledd:

To Let

Maint (metr sgwâr):

148.64

Displaying 21 to 30 of 90