Dod o hyd Busnesau Lleol

Chwilio Eiddo

Swyddfa i'w Gosod

Cyfeiriad:

Beacon House, William Brown Close, Cwmbrân, NP44 3AB

Math o eiddo:

Office

Argaeledd:

To Let

Maint (metr sgwâr):

10328

Swyddfa i'w rhentu

Cyfeiriad:

New Street, Cwmbrân, Torfaen, NP44 1EE

Math o eiddo:

Office

Argaeledd:

To Let

Swyddfa i'w Rhentu

Cyfeiriad:

Y Pafiliynau, Llantarnam, Cwmbrân, Torfaen NP44 3FD

Math o eiddo:

Office

Argaeledd:

To Let

Maint (metr sgwâr):

200

Swyddfa Llawr Gwaelod

Cyfeiriad:

Caerleon House, Ystad Parc Mamheilad, Pont-y-pŵl, Torfaen NP4 0HZ

Math o eiddo:

Office

Argaeledd:

To Let

Swyddfeydd Llawr Cyntaf, Blaenafon

Cyfeiriad:

Church View, Ivor Street, Blaenafon, Torfaen

Math o eiddo:

Office

Argaeledd:

To Let

Maint (metr sgwâr):

80

Tir wrth ymyl Triko, Pont-y-pŵl

Cyfeiriad:

Skewfields, Pont-y-pŵl, NP4 0XZ

Math o eiddo:

Land

Argaeledd:

For Sale

Maint (erwau):

1.7

Maint (hectar):

0.68

Tir yn Lower Mill Field

Cyfeiriad:

Pont-y-pŵl, Torfaen

Math o eiddo:

Land

Argaeledd:

To Let

Maint (erwau):

2

Tŷ Clarence

Cyfeiriad:

Clarence Corner, Pont-y-pŵl, Torfaen,

Math o eiddo:

Office

Argaeledd:

To Let

Maint (metr sgwâr):

115

Tŷ Gwent

Cyfeiriad:

Parc Busnes Llantarnam, Llantarnam, Cwmbrân, Torfaen, NP44 3HR

Math o eiddo:

Office

Argaeledd:

To Let

Tŷ Mamheilad

Cyfeiriad:

Ystâd Parc Mamheilad, Pont-y-pŵl, Torfaen NP4 0HZ

Math o eiddo:

Office

Argaeledd:

To Let

Maint (metr sgwâr):

394

Displaying 41 to 50 of 90