Defnyddio'r Cyfeiriadur Eiddo

Croeso i’r Cyfeiriadur Eiddo a  gynlluniwyd er mwyn i fusnesau newydd, a rhai sydd eisoes yn bodoli, allu chwilio am eiddo masnachol sydd ar gael, yn ogystal â chyfleoedd i ddatblygu i gefnogi ymdrechion cwmnïau i ehangu yn Nhorfaen neu i symud i’r ardal. Rydym yn hysbysebu amrywiaeth o eiddo masnachol, gan gynnwys swyddfeydd, warysau a safleoedd manwerthu a diwydiannol sy'n eiddo i Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen.

Rydym yn cynnig amrywiaeth o eiddo ar gyfer pob math o fusnesau – o stondinau ym Marchnad Hanesyddol Pont-y-pŵl at gyfleusterau cyffrous ar gyfer busnesau newydd yng Nghanolfan Arloesi Busnes Sringboard ~ Cymru, a grëwyd i ddarparu gofod i fusnesau gwyddoniaeth a thechnoleg ifainc, sy’n tyfu’n gyflym.

Ategir at y detholiad o eiddo busnes yn yr ardal i’w heiddigeddu gan y prisiau sy’n ddeniadol yn fasnachol – er enghraifft, mae’r gost gyfartalog, fesul troedfedd sgwâr, am ofod swyddfa yn Nhorfaen, dipyn yn is na’r gost ar gyfer gweddill De Ddwyrain Cymru: Y canlyniad? Y potensial i gael effaith bositif ar eich llinell waelod!

Mae’r dewis dymunol yma o eiddo busnes ar gael am bris resymol – er enghraifft, mae’r gost ar gyfartaledd am ofod swyddfa yn Nhorfaen dipyn yn is na’r gost ar gyfer gweddill De Ddwyrain Cymru: Y canlyniad? Effaith gadarnhaol ar eich llinell waelod!

Porwch trwy’r cyfeiriadur eiddo gan ddefnyddio’r cyfleusterau chwilio i ddod o hyd i’r rhai sy’n cyfateb orau at eich gofynion. Os nad ydym ni’n rhestru eiddo sy’n cyfateb i’ch gofynion rydym wedi ychwanegu dolenni defnyddiol at Rightmove Commercial i brynu neu i rentu sy’n dangos yr eiddo sydd gan asiantaethau eraill.

Mae’n gwefan yn rhoi blas ar yr hyn sydd gan Dorfaen i’w gynnig fel ardal i leoli’ch busnes – ond y ffordd orau i chi ddarganfod mwy yw cysylltu â ni – fe fyddwn ni’n hapus i helpu.