Ysgol Fusnes Sbonc Torfaen: Gennych awch?...beth am ei droi'n arian?

Allweddeiriau
Dyddiad o (dd/mm/bb)
Categori Digwyddiad
Back to Listing
Lleoliad
Congress Theatre - Cwmbran Town Centre - NP44 1PL
Categori
Busnes
Dyddiad(au)
Dydd Llun 11th (10:00) - Dydd Mercher 13th Chwefror 2019 (15:00)
Cyswllt

Archebwch nawr

Nifer Gyfyngedig

Disgrifiad
Ysgol Fusnes Sbonc Torfaen: Gennych awch?...beth am ei droi'n arian?

Dysgwch ddull arall o adeiladu busnes mewn awyrgylch hwyliog ac ymarferol gydag ysgol fusnes amgen pennaf y du

Beth petai chi’n dechrau eich busnes eich hun, ond nid ydych yn gwybod sut i wneud hynny?

Beth petai chi’n medru dysgu mwy am farchnata, gwefannau neu gyfryngau cymdeithasol?

Beth os hoffech chi wneud arian yn gwneud yr hyn yr ydych chi’n ei hoffi?

Swnio fel chi, yna mae  ‘PopUp Business School’ am gyfarfod â chi.

I bwy?

 Pobl sydd:

  • Angen help i feddwl am syniad busnes
  • Â llawer o syniadau ond sydd mewn penbleth
  • Â syniad busnes ond sydd angen help i’w ddechrau
  • Eisoes wedi dechrau ond yn cael trafferth i’w gael i weithio

Dysgwch sut i:

  • Ddechrau Busnes heb Arian
  • Creu Gwefan am ddim a Dangos eich hun ar Google
  • Treth, Sefydlu Cwmni a’r pethau cyfreithiol
  • Cael yr Hyder i Ddechrau

Dydd Llun:

BORE Sut i ddechrau busnes am ddim

PRYNHAWN Y ffordd gyflymaf i ddechrau busnes

Dydd Mawrth

BORE gwerthu a chyfrinachau marchnata

PRYNHAWN Tyfu eich busnes yn gyflym

Dydd Mercher

BORE Sut i greu gwefan wych am ddim

PRYNHAWN  12 egwyddor ‘PopUp’ a chloi’r sesiwn

Digwyddiad Am Ddim 

Nid oes rhaid i chi ddod bob dydd, ond gorau po amlaf y dewch chi, y mwyaf oll y cewch chi o’r profiad.