Digwyddiad: ARLOESEDD A SGILIAU AR GYFER GWEITHGYNHYRCHU

Allweddeiriau
Dyddiad o (dd/mm/bb)
Categori Digwyddiad
Back to Listing
Lleoliad
Ebbw Vale Innovation Centre, Festival Drive Ebbw Vale NP23 8XA, Victoria Business Park
Categori
Busnes
Dyddiad(au)
Dydd Iau 23rd Mai 2019 (09:00-12:30)
Cyswllt

Archebwch nawr

Disgrifiad
Digwyddiad: ARLOESEDD A SGILIAU AR GYFER GWEITHGYNHYRCHU

Sut allwn ni gefnogieich busnes?

Buddsoddi YN Nhechnolegau Gweithgynhyrchu’r Dyfodol

Gan mai trwy fusnesau, ymchwil, sgiliau, arferion yn y gweithle, a rheolaeth y mae manteision economaidd arloesedd yn cael eu gwireddu, mae cydweithio’n hanfodol i fwyafu gwerth arloesedd. Cewch glywed yn uniongyrchol gan ASTUTE 2020, METAL a M2A, a ariannir gan yr UE, am y gefnogaeth sydd ar gael i helpu’ch busnes i uwchraddio sgiliau eich gweithlu, gwneud yn fawr o gyfleoedd i gydweithio, ac yn y pen draw sicrhau manteision cystadleuol. Bydd y digwyddiad di-dâl hwn yn gyfle i gwmnïau gweithgynhyrchu ymgysylltu ag arbenigwyr technegol cymwys dros ben i ddeall pa gefnogaeth a chyfleoedd datblygu sydd ar gael i ychwanegu gwerth at eich busnes a helpu busnesau technoleg a gweithgynhyrchu Cymru i dyfu.