NatWest : Iechyd meddwl a lles yn y gweithle

Allweddeiriau
Dyddiad o (dd/mm/bb)
Categori Digwyddiad
Back to Listing
Lleoliad
Cardiff, NatWest Entrepreneur Accelerator Hub, One Central Square
Categori
Busnes
Dyddiad(au)
Dydd Gwener 17th Mai 2019 (10:00-12:15)
Cyswllt

Archebwch yma

Disgrifiad
NatWest : Iechyd meddwl a lles yn y gweithle

Yn ôl y Sefydliad Iechyd Meddwl mae 70 miliwn o ddyddiau gwaith yn cael eu colli pob blwyddyn yn y DU oherwydd problemau iechyd meddwl, gan gostio tua £2.4 biliwn i gyflogwyr.  Gall amodau gwaith gael effaith mawr ar iechyd meddwl a gall iechyd meddwl gael effaith sylweddol ar eu gallu i berfformio’n dda yn eu gwaith.

Bydd Ajuda’n edrych ar sut all pwysau sefydlu a rhedeg busnes a phwysau’r gweithle gyfrannu at afiechyd meddwl.  Bydd y rheiny sy’n mynychu’n dysgu sut i adnabod yr arwyddion, ymateb a bod yn fwy tosturiol.