Fforwm Landlordiaid Gwent : Mai 2019

Allweddeiriau
Dyddiad o (dd/mm/bb)
Categori Digwyddiad
Back to Listing
Lleoliad
Parkway Hotel Ty Coch Lane Cwmbran NP44 3UW
Categori
Busnes
Dyddiad(au)
Dydd Mawrth 21st Mai 2019 (18:00-20:00)
Cyswllt

Mwy o wybodaeth:

Ebost katie@greenandco.com

Tel: 01633 871122

Disgrifiad
Fforwm Landlordiaid Gwent  : Mai 2019

Dyma ddigwyddiad am ddim i landlordiaid neu unrhyw un sy’n meddwl am fod yn landlord.

Siaradwyr                            

  • Claire Humphries, Cyfarwyddwr Cangen Casnewydd Thomas Carroll Insurance a fydd yn trafod y manteision i landlordiaid o amddiffyn eu buddsoddiadau gydag yswiriant landlordiaid, a deall a rheoli eu risgiau.
  • Damian Lines, Partner a Phennaeth Ewyllysiau, Ymddiriedolaethau a Phrofiant yn Rubin Lewis O’Brien. Bydd Damian yn rhoi cyngor ar bwysigrwydd rhoi trefn ar eich materion personol a gwarchod y dyfodol

Cynhelir ar y cyd gan Green & Co., cyfrifwyr a Rubin Lewis O’Brien