Sustrans: Gweithdy Llwybr Darganfod

Allweddeiriau
Dyddiad o (dd/mm/bb)
Categori Digwyddiad
Back to Listing
Lleoliad
Blaenavon NP4, Coity Terrace, Forgeside Community Centre, NP4 9DH
Categori
Busnes
Dyddiad(au)
Dydd Iau 16th Mai 2019 (17:30-19:00)
Cyswllt

Mwy o wybodaeth a bwcio yma

Disgrifiad
Sustrans: Gweithdy Llwybr Darganfod

Mae Sustrans yn cydweithio gyda CBS Torfaen, Cyngor Sir Fynwy, CBS Blaenau Gwent, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a’r Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd er mwyn nodi blaenoriaethau ar gyfer gwella’r Llwybr Darganfod.  Llwybr sy’n mynd o’r Fenni i Bont-y-pŵl ar hyd llwybr NCN 49 (Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu) yw’r Llwybr Darganfod, cyn mynd tua’r gogledd tuag at Frynmawr ar hyd llwybr NCN 492 ac yna’n ôl i’r Fenni trwy Geunant Clydach ar hyd llwybr 46. 

Gwahoddir busnesau lleol i gymryd rhan yn y gweithdy yma i rannu eu barn a gwybodaeth leol er mwyn helpu i adnabod blaenoriaethau ar gyfer gwella’r Llwybr.

 Gallwch ddefnyddio’r Teclyn Mapio Cymunedol hefyd i roi adborth.

 Bydd y mewnbwn sy’n cael ei gasglu yn cael ei grynhoi mewn cynnig ariannol i Gronfa Gymunedol y Loteri Cenedlaethol – Pobl a Lleoedd er mwyn gwella’r llwybr a gwneud y mwyaf o’r buddion sydd gan y llwybr yma i gymunedau.