Cyflymu Cymru i Fusnesau - Y Digidol Amdani!

Allweddeiriau
Dyddiad o (dd/mm/bb)
Categori Digwyddiad
Back to Listing
Lleoliad
Cwmbrân, Greenmeadow Golf and Country Club, NP44 2BZ
Categori
Busnes
Dyddiad(au)
Dydd Mercher 11th Medi 2019 (09:00-16:00)
Cyswllt

Archebwch Nawr

Disgrifiad
Cyflymu Cymru i Fusnesau - Y Digidol Amdani!
Cost: Am ddim

Ydych chi'n manteisio i'r eithaf ar y cyfryngau cymdeithasol? Ydych chi’n gwneud digon o farchnata digidol? Ydi'r Cwmwl yn peri penbleth i chi? Cewch gyngor ymarferol yn rhad ac am ddim yn y gweithdy undydd yma ar gyfer busnesau sy’n masnachu ac sydd eisiau tyfu. 

9.00am-12pm: Yn sesiwn y bore, byddwn ni'n eich helpu chi i asesu a yw eich busnes chi yn defnyddio technoleg ar-lein yn y ffordd orau.

12-12:45pm:  Egwyl

12.45-4pm: Yn y prynhawn, byddwn ni’n eich arwain drwy arddangosiadau byw o offer ar-lein sydd wedi’u teilwra ar gyfer eich anghenion chi, er mwyn dangos i chi sut i wneud y canlynol:

  • Cynyddu eich presenoldeb ar-lein a sefyll allan
  • Arbed arian a gweithio’n fwy effeithlon
  • Ennill busnes newydd a chynyddu eich elw

Mae’r gweithdy hwn yn rhan o becyn o gymorth am ddim gan Gyflymu Cymru i Fusnesau, yn arbennig i fusnesau bach a chanolig Cymreig sy'n masnachu.

Beth fyddwn ni’n ei ddarparu:

  • Diagnosteg ar-lein: cewch adolygiad o’ch busnes digidol am ddim dros y ffôn gydag un o’n cynghorwyr cyfeillgar ar fusnes ar-lein
  • Adolygiad o’ch gwefan: cewch adolygiad am ddim o’ch gwefan i weld lle gallech wella er mwyn eich gwneud yn fwy amlwg ar-lein a chael cwsmeriaid i wybod amdanoch chi
  • Hwb gwybodaeth: cewch fynd faint a fynnoch yn rhad ac am ddim i’n hwb gwybodaeth ar-lein, sy’n llawn astudiaethau achos go iawn, offer defnyddiol, canllawiau ac awgrymiadau