Banc datblygu Cymru: Cymhorthfa Galw heibio Sesiwn Cyllid ar gyfer Twf

Allweddeiriau
Dyddiad o (dd/mm/bb)
Categori Digwyddiad
Back to Listing
Lleoliad
Llantarnam Cwmbran NP44 3AW, Springboard Business Innovation Centre~Wales
Categori
Busnes
Dyddiad(au)
Dydd Mercher 25th Medi 2019 (10:00-14:00)
Cyswllt

E-bostiwch emily.wood@bancdatblygu.cymru os gwelwch yn dda i archebu slot 30 mun.

Neu fel arall rhowch ganiad iddi ar 02920 338 110

 

Disgrifiad
Banc datblygu Cymru: Cymhorthfa Galw heibio Sesiwn Cyllid ar gyfer Twf

Ydych chi'n chwilio am gyllid i gefnogi eich anghenion busnes?

 Ar ran Cyngor Torfaen rydym yn cynnal cymhorthfa galw heibio ‘Cyllid ar gyfer twf’  

Fel cynrychiolwyr lleol, rydym yn ymroddedig i sicrhau bod y busnesau rydym yn gweithio â hwy yn sicrhau'r arian sydd ei angen arnynt i helpu gyda chostau dechrau neu i gefnogi twf.

Yn y sesiwn, dysgwch fwy am y gefnogaeth sydd ar gael gan y sefydliadau arall. Trwy weithio gyda'n gilydd gallwn ddarparu cyllid ariannu i ddechrau neu ehangu busnes, gan eich cefnogi gyda chyllid er mwyn prynu offer newydd neu hyd yn oed i brynu busnes.

Os ydych chi'n fusnes newydd neu'n fusnes sy'n bodoli'n barod, dewch i siarad â ni am eich busnes a'ch cynlluniau ar gyfer y dyfodol.