Busnes Cymru : Cychwyn a Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni

Allweddeiriau
Dyddiad o (dd/mm/bb)
Categori Digwyddiad
Back to Listing
Lleoliad
Cwmbrân, NP44 4SY, Yr Orsaf Bwer
Categori
Busnes
Dyddiad(au)
Dydd Mawrth 3rd Medi 2019 (09:15-16:00)
Cyswllt
Archebu eich lle, ffoniwch 01656 868500
Disgrifiad
Busnes Cymru : Cychwyn a Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni

Cost: Am ddim

Bydd y gweithdy yma yn rhoi golwg gyffredinol o'r hyn sydd ei angen i gychwyn busnes, a bydd yn eich galluogi i asesu a ydych chi'n meddu ar yr hyn sydd ei angen i lwyddo.

Erbyn diwedd y sesiwn, byddwch yn:

  • deall manteision ac anfanteision bod yn bennaeth arnoch chi'ch hun
  • gallu asesu eich sgiliau personol
  • gwybod am agweddau cyfreithiol cychwyn busnes
  • deall y tasgau allweddol y mae eu hangen i gychwyn busnes
  • gwybod sut mae rhoi cynllun busnes sylfaenol ar waith 
  • gwybod ble i droi am gyngor a chyllid ar gyfer eich busnes