Cyflymu Cymru i Fusnesau - SEO I Dyfu'ch Busnes

Allweddeiriau
Dyddiad o (dd/mm/bb)
Categori Digwyddiad
Back to Listing
Lleoliad
Cwmbrân, NP44 3AW, Springboard Business Innovation Centre
Categori
Busnes
Dyddiad(au)
Dydd Mawrth 12th Tachwedd 2019 (09:00-13:00)
Cyswllt

Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad rhad ac am ddim hwn nawr! Neu cadwch le drwy ffonio 03332 408329.

Disgrifiad
Cyflymu Cymru i Fusnesau - SEO I Dyfu'ch Busnes

Cost: Am ddim

Bod yn amlwg - sut i wella gwelededd eich busnes!

Nid yw 75% o ddefnyddwyr fyth yn mynd heibio tudalen gyntaf canlyniadau chwilio. Ymunwch â gweithdy Optimeiddio Peiriannau Chwilio (SEO) Cyflymu Cymru i Fusnesau i gael cyngor ymarferol ac arbenigol wedi ei gynllunio i'ch helpu chi i ddeall sut i ddefnyddio SEO i roi eich busnes ar frig canlyniadau peiriant chwilio.

Bydd y gweithdy hwn yn rhoi dealltwriaeth i chi o'r ffordd mae peiriannau chwilio yn graddio eich tudalennau gwe, pam mae hi mor bwysig i chi ddefnyddio arferion gorau SEO, a sut i weithredu cynllun SEO gan ddefnyddio technegau ar y dudalen ac oddi arni.

Byddwch yn dysgu:

  • Sut mae peiriannau chwilio yn graddio eich gwefan
  • Offer sylfaenol i fonitro a gwella eich gweithgareddau SEO er enghraifft Google Analytics
  • Sut i nodi geiriau allweddol/ymadroddion gorau ar gyfer eich busnes
  • Sut i greu cynllun gweithredu SEO a strategaeth hirdymor
  • Awgrymiadau a thechnegau effeithiol ynghylch gwella eich SEO
  • Sut i fesur beth sy'n gweithio a beth sydd ddim yn gweithio
  • Ymchwil allweddair gan ddefnyddio Google Ads Keyword Planner
  • Llwyfannau datblygu gwefannau fel Wordpress a/neu Wix