Busnes Cymru: Tâl Refersiwn TAW newydd ar gyfer gwasanaethau adeiladu - beth mae'n golygu i'ch busnes

Allweddeiriau
Dyddiad o (dd/mm/bb)
Categori Digwyddiad
Back to Listing
Lleoliad
Business Hub Natwest Entrepreneur Accelerator Hub, Cardiff, CF10 1FS
Categori
Busnes
Dyddiad(au)
Dydd Mawrth 1st Hydref 2019 (08:30-10:30)
Cyswllt

Archebwch Nawr

Disgrifiad
Busnes Cymru: Tâl Refersiwn TAW newydd ar gyfer gwasanaethau adeiladu - beth mae'n golygu i'ch busnes

Cost: Am ddim

Mae rheolau newydd ynghylch codi tâl TAW yn dod i rym yn y diwydiant adeiladu ar 1 Hydref 2019. Bydd y brecwast briffio yma yn eich helpu chi i ddeall sut allai’r Tâl Refersiwn TAW newydd effeithio ar eich busnes, a sut i baratoi ar gyfer yr heriau.

I geisio mynd i’r afael â thwyll TAW yn y diwydiant adeiladu, mae CThEM yn cyflwyno Tâl Refersiwn Domestig a ddaw i rym o 1 Hydref 2019.

Mae’r tâl refersiwn yn golygu bod y cwsmer sydd yn derbyn y gwasanaeth penodol yn talu’r TAW i CThEM yn hytrach na’r cyflenwr. Efallai bydd hyn yn effeithio ar eich llif arian parod dros dro, ac oherwydd hynny mae Trafnidiaeth Cymru, fel cyflogwr cyfrifol, eisiau sicrhau bod y gadwyn gyflenwi yn gynaliadwy ac yn barod am y cyfleoedd a ddaw i’r farchnad yn ystod y 5 mlynedd nesaf a thu hwnt. Maent yn awyddus hefyd i helpu busnesau ddeall beth mae hyn yn ei olygu iddyn nhw a sut allant baratoi ar gyfer y rheolau newydd.

Bydd y brecwast briffio hwn, sydd wedi ei ariannu’n llawn, yn egluro sut mae’r Tâl Refersiwn TAW Domestig yn gweithio a sut a ble mae’n berthnasol. Byddwn yn darparu senarios perthnasol i helpu’r gadwyn gyflenwi ddeall sut mae hyn yn berthnasol iddyn nhw.

Agenda

  • 08:30 – 09:00 Cofrestru
  • 09:00 – 10:15 Egluro Tâl Refersiwn TAW Domestig gyda Chwestiynau ac Atebion rheolaidd
  • 10:15 – 10:30 Rhwydweithio a Gorffen

 Darperir y digwyddiad hwn mewn partneriaeth â Busnes Cymru a Chyfrifwyr Siartredig BPU.