Paratoi ar gyfer Brexit

Allweddeiriau
Dyddiad o (dd/mm/bb)
Categori Digwyddiad
Back to Listing
Lleoliad
1 Park Place, Cardiff CF10 3UD, Jurys Inn
Dyddiad(au)
Dydd Llun 14th Hydref 2019 (13:00-15:30)
Cyswllt
More info and booking here
Disgrifiad
Paratoi ar gyfer Brexit

Bydd y Deyrnas Unedig yn gadael yr Undeb Ewropeaidd ar 31 Hydref 2019 a bydd angen i’ch busnes gymryd camau er mwyn bod yn barod. 


Ymunwch â ni yn y Digwyddiad am ddim Busnesau yn Barod ar gyfer Brexit i gyfarfod â chynghorwyr y llywodraeth a dysgu pa gamau sydd angen i’ch busnes eu cymryd i baratoi.

Bydd y digwyddiad yn cyfuno anerchiad allweddol, cymorth rhyngweithiol, stondinau cyngor a sesiynau manwl a arweinir gan arbenigwyr yn y pwnc. Byddant yn rhoi cyngor a help penodol sy’n canolbwyntio ar fusnes.

Mae croeso hefyd i gyfryngwyr busnes yn y digwyddiadau hyn, gan mai un o’r nodweddion sydd wedi eu cynllunio yn arbennig ar gyfer y digwyddiadau hyn yw sesiwn sy’n rhoi gwybodaeth ynghyd â phecyn i chi ei ddefnyddio gyda’ch aelodau a’ch rhwydweithiau. 

Agenda fel a ganlyn

Cofrestru a rhwydweithio

Ewch i’r stondinau cyngor: Cael cyngor a chymorth uniongyrchol gan gynghorwyr y llywodraeth i ddeall yr hyn sydd angen i’ch busnes ei wneud i baratoi ar gyfer Brexit, beth sy’n newid yn eich diwydiant, a gwybodaeth ar reolau a rheoliadau penodol. Cael cymorth ar feysydd gan gynnwys:  

 • Mewnforio o’r UE
 • Allforio i’r UE
 • Darparu gwasanaethau neu wneud busnes yn y EU
 • Cyflogi dinasyddion yr UE
 • Trosglwyddo data personol
 • Cymorth sydd ar gael yn eich ardal leol

 

Anerchiad Allweddol: Paratoi ar gyfer Brexit 

Dylai busnesau gymryd camau ymarferol i sicrhau eu bod yn barod ar gyfer Brexit. Ymunwch â’r sesiwn hon er mwyn:

 • Deall yr hyn sy’n newid i fusnesau
 • Cael cyngor clir ar y camau ymarferol y gallwch eu cymryd, a 
 • Chael gwybod mwy am yr adnoddau a’r cymorth sydd ar gael i’ch helpu chi i baratoi

 

Seminarau Treiddio: Clywed gan arbenigwyr yn y pwnc ar feysydd megis

 • Mewnforio, allforio a thollau ar gyfer busnes
 • Cyflogwyr dinasyddion yr UE
 • Masnachu gyda gwledydd yn rhyngwladol a Brexit
 • Paratoi eich busnes ar gyfer Brexit – bwyd a diod; ffermio, pysgodfeydd; gwastraff; cemegau a masnach
 • Paratoi eich busnes ynni ar gyfer Brexit
 • Masnachu mewn gwasanaethau – paratoi ar gyfer Brexit
 • Diogelu data a Brexit
 • Eiddo deallusol a Brexit