Digwyddiadau

Allweddeiriau
Dyddiad o (dd/mm/bb)
Categori Digwyddiad
Dydd Iau 18th Gorffennaf 2019

Digwyddiad: Cynhadledd TransCityRail Canolbarth Lloegr a HS2

Digwyddiad: Cynhadledd TransCityRail Canolbarth Lloegr a HS2
Amser
18/07/2019
Lleoliad
The Vox Conference Centre Birmingham
Disgrifiad
TransCityRail is a conference during the day followed by a prestigious networking dinner in the evening. During the conference there's the opportunity to listen to a variety of high-profile speakers highlighting opportunities for the supply chain, and showcase your products and services in the exhibition whilst networking with key decision-makers.

Cyflymu Cymru i Fusnesau - Gwerthwch Fwy Drwy Farchnata'n Ddigidol

Cyflymu Cymru i Fusnesau - Gwerthwch Fwy Drwy Farchnata'n Ddigidol
Amser
18/07/2019
Lleoliad
Clwb Golff a Gwledig Greenmeadow, Cwmbrân, NP44 2BZ
Disgrifiad
Mae marchnata ar-lein yn gallu bod yn ffordd gost-effeithiol iawn o godi'ch proffil, denu cwsmeriaid newydd ac ennill busnes newydd. Dewch i'n gweithdy marchnata digidol wedi'i ariannu'n llwyr i ddarganfod sut.
Dydd Mercher 24th Gorffennaf 2019

Digwyddiad Ymgysylltu â Busnes RBC 14 Gorffennaf 2019

Digwyddiad Ymgysylltu â Busnes RBC 14 Gorffennaf 2019
Amser
24/07/2019
Lleoliad
Dragons Business Suite | Ystafell Fusnes y Dreigiau Rodney Parade Rodney Road | Heol Rodney Newport |Casnewydd NP19 0UU
Disgrifiad
Mae Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn adeiladu ar gryfderau sector y rhanbarth, ei sylfaen sgiliau cyfredol a thair prifysgol lwyddiannus, gan greu ffordd ranbarthol o feddwl sydd erioed wedi'i gweld o'r blaen yn Ne-ddwyrain Cymru, gan ddatblygu rhanbarth llewyrchus a ffyniannus, lle mae ar bobl eisiau byw a gweithio.
Dydd Mawrth 20th Awst 2019

Cyflymu Cymru i Fusnesau - SEO I Dyfu'ch Busnes

Cyflymu Cymru i Fusnesau - SEO I Dyfu'ch Busnes
Amser
20/08/2019
Lleoliad
Cwmbrân, NP44 3AW, Springboard Business Innovation Centre
Disgrifiad
Ymunwch â gweithdy Optimeiddio Peiriannau Chwilio (SEO) Cyflymu Cymru i Fusnesau i gael cyngor ymarferol ac arbenigol wedi ei gynllunio i'ch helpu chi i ddeall sut i ddefnyddio SEO i roi eich busnes ar frig canlyniadau peiriant chwilio.
Dydd Iau 5th Medi 2019

Pobl Iach ac Ymrwymol yn Llwyddo Mewn Busnes

Pobl Iach ac Ymrwymol yn Llwyddo Mewn Busnes
Amser
05/09/2019
Lleoliad
Rodney Parade Casnewydd NP19 OUU, Rygbi’r Dreigiau
Disgrifiad
Ydych chi eisiau dysgu sut mae lles iach a chadarnhaol a gweithlu ymrwymol yn creu llwyddiant ym myd busnes? Siaradwyr gwych, rhwydweithio a chyfleoedd i arddangos eich cynnyrch a'ch gwasanaethau yn y digwyddiad hwn
Dydd Mercher 11th Medi 2019

Cyflymu Cymru i Fusnesau - Y Digidol Amdani!

Cyflymu Cymru i Fusnesau - Y Digidol Amdani!
Amser
11/09/2019
Lleoliad
Cwmbrân, Greenmeadow Golf and Country Club, NP44 2BZ
Disgrifiad
Ydych chi'n manteisio i'r eithaf ar y cyfryngau cymdeithasol? Ydych chi'n gwneud digon o farchnata digidol? Ydi'r Cwmwl yn peri penbleth i chi? Cewch gyngor ymarferol yn rhad ac am ddim yn y gweithdy undydd yma ar gyfer busnesau sy'n masnachu ac sydd eisiau tyfu.

Sesiynau Galw Heibio Busnes Torfaen ar gyfer busnesau heb gychwyn, newydd gychwyn neu rai mewn bodolaeth eisoes: Pont y pwl : 11 Medi

Sesiynau Galw Heibio Busnes Torfaen ar gyfer busnesau heb gychwyn, newydd gychwyn neu rai mewn bodolaeth eisoes: Pont y pwl  : 11 Medi
Amser
11/09/2019
Lleoliad
Pontypool Indoor Market Pontypool
Disgrifiad
Why not come along to our business support sessions, to ensure your business success with our Torfaen Economy & Enterprise team?
Dydd Iau 19th Medi 2019

Introbiz Expo at The Dragons, Newport

Introbiz Expo at The Dragons, Newport
Amser
19/09/2019
Lleoliad
Rodney Parade Rodney Road Newport NP19 0UU
Disgrifiad
Bydd Introbiz yn gweithio mewn cysylltiad agos â'r Dreigiau am y flwyddyn i ddod ac maent wedi lansio Expo Busnes newydd sbon, ar gyfer Casnewydd, Cas-gwent a De-ddwyrain Cymru.

Llais Busnes Torfaen: Digwyddiad Medi 2019

Llais Busnes Torfaen: Digwyddiad Medi 2019
Amser
19/09/2019
Lleoliad
Greenmeadow Golf & Country Club - Cwmbran - NP44 2BZ
Disgrifiad
Torfaen Business Voice: September 2019 Event
Dydd Mercher 23rd Hydref 2019

Digwyddiad Menywod mewn Busnes 2019

Digwyddiad Menywod mewn Busnes 2019
Amser
23/10/2019
Lleoliad
Parkway Hotel & Spa - Cwmbran - NP44 3UW
Disgrifiad
Organised by the Torfaen Economy & Enterprise team at Torfaen council, the ever popular Torfaen Women in Business event is taking place once again this year. This will be our 7th year!!
Arddangos 1 i 10 o 12
Blaenorol 1 2 Nesaf