Digwyddiadau

Allweddeiriau
Dyddiad o (dd/mm/bb)
Categori Digwyddiad
Dydd Iau 19th Medi 2019

Introbiz Expo at The Dragons, Newport

Introbiz Expo at The Dragons, Newport
Amser
19/09/2019
Lleoliad
Rodney Parade Rodney Road Newport NP19 0UU
Disgrifiad
Bydd Introbiz yn gweithio mewn cysylltiad agos â'r Dreigiau am y flwyddyn i ddod ac maent wedi lansio Expo Busnes newydd sbon, ar gyfer Casnewydd, Cas-gwent a De-ddwyrain Cymru.

Llais Busnes Torfaen: Digwyddiad Medi 2019

Llais Busnes Torfaen: Digwyddiad Medi 2019
Amser
19/09/2019
Lleoliad
Greenmeadow Golf & Country Club - Cwmbran - NP44 2BZ
Disgrifiad
Torfaen Business Voice: September 2019 Event
Dydd Mercher 25th Medi 2019

Banc datblygu Cymru: Cymhorthfa Galw heibio Sesiwn Cyllid ar gyfer Twf

Banc datblygu Cymru: Cymhorthfa Galw heibio Sesiwn Cyllid ar gyfer Twf
Amser
25/09/2019
Lleoliad
Llantarnam Cwmbran NP44 3AW, Springboard Business Innovation Centre~Wales
Disgrifiad
Ydych chi'n chwilio am gyllid i gefnogi eich anghenion busnes? Ar ran Cyngor Torfaen rydym yn cynnal cymhorthfa galw heibio 'Cyllid ar gyfer twf'
Dydd Gwener 27th Medi 2019

Tech Nation: Torfaen Drop In Session

Tech Nation: Torfaen Drop In Session
Amser
27/09/2019
Lleoliad
Springboard Business Innovation Centre - Llantarnam Park - Cwmbran - Torfaen - NP44 3AW
Disgrifiad
Tech Nation is the UK network for ambitious tech entrepreneurs. Their vision is to make the UK the best place to imagine, start and grow a digital business.
Dydd Mawrth 1st Hydref 2019

Busnes Cymru: Tâl Refersiwn TAW newydd ar gyfer gwasanaethau adeiladu - beth mae'n golygu i'ch busnes

Busnes Cymru: Tâl Refersiwn TAW newydd ar gyfer gwasanaethau adeiladu - beth mae'n golygu i'ch busnes
Amser
01/10/2019
Lleoliad
Business Hub Natwest Entrepreneur Accelerator Hub, Cardiff, CF10 1FS
Disgrifiad
Bydd y brecwast briffio hwn, sydd wedi ei ariannu'n llawn, yn egluro sut mae'r Tâl Refersiwn TAW Domestig yn gweithio a sut a ble mae'n berthnasol.
Dydd Mercher 2nd Hydref 2019

Cyflymu Cymru i Fusnesau - Gwerthwch Fwy Drwy Farchnata'n Ddigidol

Cyflymu Cymru i Fusnesau - Gwerthwch Fwy Drwy Farchnata'n Ddigidol
Amser
02/10/2019
Lleoliad
Mamhilad House Mamhilad Park Estate Pontypool NP4 0HZ
Disgrifiad
Mae marchnata ar-lein yn gallu bod yn ffordd gost-effeithiol iawn o godi'ch proffil, denu cwsmeriaid newydd ac ennill busnes newydd.
Dydd Iau 10th Hydref 2019

Trafnidiaeth Cymru : Ein Cymoedd; Ein Cymunedau; Ein Gorsafoedd

Trafnidiaeth Cymru : Ein Cymoedd; Ein Cymunedau; Ein Gorsafoedd
Amser
10/10/2019
Lleoliad
Ebbw Vale Institute Ebbw Vale Blaenau Gwent, NP23 6BE
Disgrifiad
Mae Trafnidiaeth Cymru yn cefnogi Tasglu'r Cymoedd gyda'i uchelgais i wneud gwahaniaeth gwirioneddol a pharhaol i gymoedd De Cymru.Byddwn yn rhannu ein cynlluniau i wella cysylltiadau trafnidiaeth i swyddi, addysg a hamdden. Byddwch yn dysgu am ein cyfleoedd cyffrous i chi a'ch cymuned gymryd rhan a sut y gallwch gyfrannu at ein cynlluniau.

Seminar Business Doctors: Tyfu'n Fawr

Seminar Business Doctors: Tyfu'n Fawr
Amser
10/10/2019
Lleoliad
Pages Fish & Chips Restaurant - Woodside Road - Cwmbran - NP44 3EW
Disgrifiad
Fish & Chip supper with South Wales Chamber of Commerce, Business Doctors and Torfaen Economy & Enterprise.
Dydd Mercher 23rd Hydref 2019

Digwyddiad Menywod mewn Busnes 2019

Digwyddiad Menywod mewn Busnes 2019
Amser
23/10/2019
Lleoliad
Parkway Hotel & Spa - Cwmbran - NP44 3UW
Disgrifiad
Organised by the Torfaen Economy & Enterprise team at Torfaen council, the ever popular Torfaen Women in Business event is taking place once again this year. This will be our 7th year!!
Dydd Mawrth 12th Tachwedd 2019

Cyflymu Cymru i Fusnesau - SEO I Dyfu'ch Busnes

Cyflymu Cymru i Fusnesau - SEO I Dyfu'ch Busnes
Amser
12/11/2019
Lleoliad
Cwmbrân, NP44 3AW, Springboard Business Innovation Centre
Disgrifiad
Ymunwch â gweithdy Optimeiddio Peiriannau Chwilio (SEO) Cyflymu Cymru i Fusnesau i gael cyngor ymarferol ac arbenigol wedi ei gynllunio i'ch helpu chi i ddeall sut i ddefnyddio SEO i roi eich busnes ar frig canlyniadau peiriant chwilio.
Arddangos 1 i 10 o 13
Blaenorol 1 2 Nesaf