Proxima yng Nghwmbrân yn mynd o nerth i nerth

Sefydlwyd y darparwr gwasanaethau caffael Proxima ym 1994 ac mae ei bencadlys yn Llundain.  Nawr, mae ar fin datblygu ei weithrediadau yng Nghwmbrân ymhellach. Mae’r canolbwynt yng Nghwmbrân, gyda’i hanes cadarn o drosglwyddo gwasanaethau i gleientiaid gartref a thramor, yn mynd o nerth i nerth ac yn parhau i gyfrannu at dyfiant trawiadol y cwmni a’i gynlluniau i ehangu.

Mae Proxima newydd gyhoeddi ei fod wedi cael ei benodi ar gontract aml-flwyddyn i reoli costau’r holl gategorïau anuniongyrchol yn Dairy Crest, prif gwmni cynnyrch llaeth Prydain.  Darllenwch fwy trwy glicio ar y ddolen isod:

http://insight.proximagroup.com/proxima-selected-by-dairy-crest-for-long-term-outsource-contract

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 6th Awst 2014