Torfaen Business Directory - free opportunities for Torfaen based companies

Mae busnesau yn Nhorfaen nawr yn gallu ychwanegu manylion eu cwmni at Gyfeiriadur Busnes ar-lein Torfaen, sydd bellach â thua 400 busnes wedi cofrestru. Manteisiwch ar y cyfle hwn am gyhoeddusrwydd RHAD AC AM DDIM i’ch busnes, trwy ddilyn y dolenni isod neu glicio ar y ddolen at y Cyfeiriadur Busnes ar gornel chwith y sgrin ar y brig. Fe fydd ond yn cymryd ychydig eiliadau i ychwanegu’ch manylion.

http://www.southwalesbusiness.co.uk/en/Business-Directory/Add-Business-to-Directory.aspx

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 11th Awst 2014