Enwebu perchennog busnes yn Nhorfaen am wobr Menyw'r Flwyddyn PCR 2014

Enwebwyd menyw fusnes o Dorfaen, Victoria Bell, cyfarwyddwr a chyd-sylfaenydd Bell IT Solutions, ar gyfer Gwobr Menyw’r Flwyddyn PC Retail 2014.

Yn dilyn ei henwebiad, rhoddwyd sylw i Victoria yn PC Retail fel un o 50 o’r menywod mwyaf dylanwadol sy’n gweithio o fewn y diwydiant TG heddiw. Bell IT Solutions oedd yr unig gwmni o Gymru i gyrraedd y rhestr.

Disgrifiodd Andrew Wooden, rheolwr olygydd Intent Media, y rhestr fel un sy’n nodi 'gweithwyr proffesiynol gorau’r diwydiant o gwmnïau ar draws diwydiant technegol a chyfrifiaduron y Deyrnas Unedig, gan gynnwys dosbarthwyr, gwerthwyr, manwerthwyr a’r tirlun technegol ehangach'.

A hithau wedi ennill gradd mewn Gwyddor Cyfrifiaduron a Mathemateg yn 2003, treuliodd Victoria dros 10 mlynedd yn gweithio i fudiadau byd-eang amrywiol, gan gefnogi tyfiant busnesau trwy TG.

Ym mis Mawrth 2012, symudodd yn ôl i Gymru i ffurfio Bell IT Solutions Ltd gyda’i phartner busnes a’i gŵr, Benjamin Kania.

Mae’r cwmni’n ymgynghoriaeth TG arloesol, sydd wedi ei deilwra’n arbennig, ac mae’n arbenigo mewn dylunio gwefannau, datblygu gwefannau a chefnogi gwefannau.

Mae hefyd yn darparu ymchwil a marchnata ar gyfer y rhyngrwyd, optimeiddio peiriannau chwilio a rhaglennu cydnawsedd â dyfeisiau symudol, i sicrhau bod gwefannau busnesau’n gweithio hyd eithaf eu gallu.

Yn 2013, enwebwyd Victoria ar gyfer y Fenyw Orau sy’n Newydd i Fusnes yng ngwobrau Women Mean Business Cymru. Hefyd yn 2013, daeth Bell IT Solutions i fod y cwmni TG cyntaf yn Ne Cymru i ennill Marc Ymddiriedaeth CompTIA Accredit UK Trustmark+ mewn e-Gyfryngau ac e-Fasnach a Marc Ymddiriedaeth CompTIA IT Business Trustmark. Enwebwyd y cwmni hefyd am wobr Busnes Newydd y Flwyddyn De Cymru.

Ar hyn o bryd, mae Victoria’n gweithio ar fenter ar gyfer y Deyrnas Unedig gyda CompTIA, o’r enw Advancing Women in Technology.

Mae CompTIA yn dod â menywod o fewn y sector TG at ei gilydd i greu trafodaeth agored rhwng gwerthwyr TG a’u partneriaid. Nod y fenter hon ar draws y Deyrnas Unedig yw grymuso menywod gyda’r wybodaeth a’r sgiliau y mae eu hangen ar gyfer gyrfaoedd llwyddiannus mewn TG.

Mae Victoria ar y Cyngor Gweithredol ar gyfer CompTIA UK, ac yn Gadeirydd Rhwydwaith Menywod Busnes Gwent yng Nghasnewydd.

Mae Bell IT Solutions hefyd yn noddwr corfforaethol I AM WOMAN, sef clwb busnes cenedlaethol i fenywod a sylfaenwyd yng Nghaerdydd.

Meddai Victoria: “Mae’n gyrhaeddiad gwych i gael enwebiad yn y 50 uchaf ac i fod â chyfle i fod yn Fenyw’r Flwyddyn PCR 2014.

"Mae’r rhestr yn cynnwys menywod o rai o’r cwmnïau mwyaf yn y diwydiant TG, fel Microsoft, Lenovo, Intel, Ebuyer.com a Fujitsu.

"Mae’n wych gweld ein cwmni bach newydd ni yn cael sylw yn y digwyddiad ac fe fydd yn gyfle i gwrdd â’r menywod hyn yn bersonol. Mae yna brinder menywod mewn TG ac rwy’n gobeithio bod rhestr PCR yn dangos i fenywod eraill ac yn eu hysbrydoli i fynd i mewn i’r sector TG ac i lwyddo, fel yr ydyn ni wedi ei wneud.”

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 20th Awst 2014