Clwb Busness Torfaen yn Cloi'r Flwyddyn Gyda Digwyddiad Nadoligaidd a Nev Wilshire, Siaradwr Gwadd

Ar ddydd Iau 4 Rhagfyr daeth cynulleidfa dorfol o fusnesau ynghyd i fynychu digwyddiad Nadoligaidd a gynhaliwyd gan Lais Busnes Torfaen. Yn ogystal â chyfleoedd lu i rwydweithio dros fochyn rhost, cafodd aelodau Llais Busnes Torfaen a’u gwesteion gyfle i glywed gan Nev Wilshire, seren deledu ‘The Call Centre’ ar y BBC.

Mae Llais Busnes Torfaen yn glwb busnes sefydledig sydd yn cynnig llo o fanteision i’w aelodau. Gall aelodau fynychu digwyddiadau rhwydweithio chwarterol, clywed gan siaradwyr ysbrydoledig a manteisio ar gyfleoedd i hybu a denu sylw at eu busnes. Yn ogystal â hyn, mae’r aelodaeth yn cynnig gwerth rhagorol am arian i aelodau, gyda ffioedd yn dechrau o £50 y flwyddyn yn unig (neu £30 y flwyddyn i gwmnïau sydd wedi bod yn masnachu am lai na blwyddyn).

Edrychwch ar yr hyn mae'r aelodau yn ei ddweud am Lais Busnes Torfaen. Ni chewch eich siomi os byddwch yn ymuno.

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 5th Rhagfyr 2014