Cyfleoedd i fasnachu ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl y Nadolig hwn.

Ar hyn o bryd mae nifer o stondinau dros dro gwych ar gael ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl ar gyfer y cyfnod sy’n arwain at y Nadolig.

Mae prisiau yn amrywio rhwng £50 - £80 yr wythnos, ac mae croeso arbennig i fusnesau sy'n gwerthu bwyd, ategolion ffôn, dillad, bagiau llaw, esgidiau, anrhegion a beiciau.

Peidiwch ag oedi. Dylai unrhyw un sydd â diddordeb gysylltu â goruchwyliwr y farchnad, Sharon Hutchinson, ar 01495 752822 neu drwy sharon.hutchinson@torfaen.gov.uk

 Mae yna hefyd leoedd ar gael ar gyfer masnachwyr parhaol - ewch i dudalen Marchnad Dan-do Pont-y-pwl am fanylion llawn.

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 3rd Tachwedd 2014