Mae Torfaen yn dathlu Menywod mewn Busnes unwaith eto

Yn dilyn llwyddiant digwyddiad cyntaf Menywod mewn Busnes Torfaen a gynhelir ym mis Tachwedd 2013, mae 2il gyfle Torfaen i ddathlu amrywiaeth a brwdfrydedd menywod busnes o fewn a thu hwnt i'r fwrdeistref wedi rhagori ar ein disgwyliadau.

Roedd y digwyddiad, a gynhaliwyd mewn partneriaeth rhwng Economi a Mentergarwch Torfaen a Gofal Hosbis Dewi Sant ar ddydd Iau 13 Tachwedd, 2014, wedi profi i fod yn achlysur cofiadwy a bywiog arall.

 Fe ddaeth dros 100 i fynychu a mwynhau te prynhawn, adloniant gan y gantores a thelynores ddwyieithog Caitlin Beth Prowle, sioeau ffasiwn gan Emily Rose Vintage, Rumors & Ribbons a St Davids Retail yn ogystal â sesiwn holi ac ateb ar awgrymiadau trin gwallt gan Phil Mungeam o The Room/Peruke.

Yn ogystal cafodd pawb a oedd yn bresennol elwa ar ddigon o gyfleoedd i arddangos eu busnesau drwy stondinau masnach a chyfleoedd rhwydweithio. Bu nifer o gwmnïau yn hael a rhoi gwobrau raffl.

 Cododd y digwyddiad dros £1,000 i Gofal Hosbis Dewi Sant.

Darllenwch yr hyn y mae rhai o'n mynychwyr wedi dweud am y digwyddiad!!

 "Digwyddiad rhagorol"

 "Fformat rhagorol

 “Cyfle i gwrdd â menywod eraill mewn busnes yn Nhorfaen”

 “Cyflwyniad i gleientiaid newydd”

 "Rhwydweithio gyda busnesau eraill a all helpu ei gilydd "

 Gwyliwch fideo o'r noson.

Darganfyddwch mwy am Economi a Mentergarwch Torfaen yn y digwyddiad nesaf

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 14th Tachwedd 2014